Intervisie coaching

 

Intervisiecoaching.

Sinds 2017 ben ik KNGF intervisiecoach.

Een intervisiecoach helpt deelnemers bij het doorlopen van een leerproces en ondersteunt het (zelf)reflecteren. Daarnaast is de coach verantwoordelijk voor het verzorgen van de correcte registratie van de bijeenkomsten.

Wat is intervisie?

Intervisie is een moderne manier van scholing. Bij intervisie staat reflectie centraal en leer en ontwikkel je dus door middel van zelfreflectie en reflectie met mededeelnemers. Reflecteren kan beschreven worden als het bewust en doelgericht integreren van het denken, voelen, willen en handelen (de persoonlijke aspecten). Bij intervisie wordt dit gedaan in relatie tot de uitoefening van het beroep (de beroepsaspecten). Onder begeleiding van een intervisiecoach staan deelnemers stil bij verschillende elementen die belangrijk zijn voor het beroep en het individu.

Voor wie is KNGF intervisie?

KNGF intervisie is beschikbaar voor alle fysiotherapeuten die in het KRF (kwaliteitsregister fysiotherapie) geregistreerd staan.

Intervisie wordt in verschillende vormen aangeboden:

  1. Intervisie met modules
  2. Intervisie met handelingsdillema’s

Hoe wordt KNGF intervisie uitgevoerd?

KNGF intervisie vindt plaats in een groep van 5-8 deelnemers uit minimaal 2 verschillende locaties onder leiding van een KNGF gecertificeerde intervisiecoach. De KNGF intervisiecoach is onafhankelijk van de praktijken die participeren binnen de intervisiegroep.

De exacte invulling van een intervisiebijeenkomst is afhankelijk van de vorm van intervisie die je volgt.

Proces

Een intervisiemodule bestaat uit 3 onderdelen:

  • Voorbereiding
  • Twee fysieke bijeenkomsten
  • Afronding

Schematisch ziet intervisie met modules er als volgt uit:

Tijdsinvestering en accreditatiepunten.

Gemiddeld kost het volgen van een gehele intervisiemodule ongeveer 10 uur, waarvan +/- 5 uur voorbereiding en +/- 5 uur fysieke bijeenkomst. Bij afronding van een volledige intervisiemodule (2 bijeenkomsten) ontvang je 10 accreditatiepunten in het beroepsgerelateerd deel van KRF.

 

Kosten:

Per sessie tussen de €250 en €300, afhankelijk van de hoeveelheid voorbereiding voor de begeleiding, ex reiskosten.