Long COVID en balans in de wereld.

28 november 2022

Gevoelige mensen en long COVID; Helpen zij met de balans in de wereld?

Gevoelige mensen lijken vaker het slachtoffer te zijn van long COVID. Dit valt mij in ieder geval op en heeft me aan het denken gezet. Bij mensen, die een prikkelverwerkingsprobleem hebben, zoals autisme, AD(H)D of angststoornis is die gevoeligheid nog meer merkbaar. Veel van deze mensen hebben een hoog IQ (is niet gelijk aan een hoge opleiding) en zijn in mijn ogen de wereldveranderaars. Door hun bijzondere eigenschappen en inzicht waren ze van kinds af aan al een beetje anders dan de rest van de klas. Ze maakten zich druk om dingen die anderen niet eens opmerkten. Ze hadden vaak moeite met automatiseren, omdat ze juist zo creatief konden denken.

Overleefpatronen

Op onbewust niveau maakt ons zenuwstelsel allerlei patronen om ons te beschermen, zodat we lang blijven leven. De meeste basispatronen ontstaan in de leeftijd van 0-7 jaar. Daarna kunnen we met ons bewustzijn ook andere keuzes maken. Eén van die overleefpatronen heeft te maken met je aanpassen om niet afgewezen te worden. Afwijzing is één van de grootste angsten van de mens. Immers in de prehistorie kon je niet overleven als je niet geaccepteerd werd in de groep. Maar zo wie zo in onze eerste levensjaren zijn we niet in staat om ons eigen eten te maken. Als je wordt afgewezen krijg je dus geen eten en dat is levensbedreigend. Het is voor die eerste jaren dus ook heel erg terecht dat ons zenuwstelsel ons beschermd tegen afwijzing.

Maar als je volwassen bent heb je dit patroon niet meer nodig. Juist jezelf kennen en erkennen en helemaal jezelf durven zijn, maakt dat jij je talenten in de wereld kan brengen om zo de wereld een beetje mooier te maken. Als gevoelig mens, heb jij waarschijnlijk in je jeugd onbewust al heel veel aangepast en mogelijk ook de nodige klappen gehad omdat je niet helemaal in deze maatschappij van nu past.

Daar zit de link met long COVID. Ik was afgelopen weekend bij Rutney Sluis’ Vind de kampioen.’ We deden een meditatie en plots kreeg ik een inzicht. Ken je dat gevoel van hé er valt een kwartje in de bovenkamer?

De wereldveranderaars.

De wereld is aan het veranderen. Overal in de wereld is er onrust, rumoer, veel narigheid en juist de gevoelige mensen zijn daar de dupe van. En dát zijn de wereldveranderaars. Zij moeten nu hun krachten bundelen om het tegenwicht te bieden tegen het onrecht wat er ook is. Als zij leren om te begrijpen waarom hun zenuwstelsel hen nu niet beter maakt, waarom het zelfherstellend vermogen het niet goed doet, dan is er een weg terug. Dan kunnen zij in hun kracht komen, durven in te gaan tegen het onrecht in de wereld en laten hun licht meer dan ooit schijnen.

Ik ben blij dat ik daar een steentje aan mag bijdragen. Ik heb immers al geleerd hoe ik mijn zelfherstellend vermogen kan optimaliseren. Daarbij moet je de onbewuste stressreacties (beschermingsreacties) van het zenuwstelsel leren kennen. Je gedachten en gevoelens leren begrijpen en onder controle krijgen. Je verbinden met jezelf, onaangepast aan de maatschappij van nu en soms ook bewust wel aanpassen. Alleen dat kost meer energie. Ik ben dankbaar voor alle hobbels en onaardige mensen in mijn leven, want zij hebben me geleerd hoe ik weerstand kan bieden aan het onrecht. Nu mag ik mensen helpen datzelfde te bereiken, hoe mooi is dat.

Ken je iemand met long COVID? Deel dan deze link om hen te helpen.

www.fysioliek.nl/lcr-online